Wanneer

Een nieuw pand: een goede start

Als je overweegt met meerdere partijen een nieuw centrum op te richten, is het goed om gelijktijdig de toekomstige samenwerking te bespreken. Wat verwacht je van elkaar, welke rolverdeling is wenselijk, wat heb je elkaar te bieden, maar ook wat niet. De samenwerking niet als stiefkind, maar als gelijkwaardige partner naast financiën, werkprocessen, bouwtekeningen en patiënten.

Opvolging van maten

Met het afscheid van collega’s verandert er altijd iets in je team. Een goed moment om bewust stil te staan bij welke kant je met elkaar op wilt en wat je achter je wil laten.

Veranderingen van werkprocessen

Of het nu om een ander HIS gaat, of het overgaan van een kostenmaatschap naar een volledige maatschap, invoering van een digitaal spreekuur: veranderingen brengen onrust met zich mee. Als je zelf de initiatiefnemer van een verandering bent, zal je mensen mee moeten krijgen, je verhouden tot hun bezwaren en angsten. Hoe zorg je ervoor dat het eigenaarschap bij de juiste personen komt en je niet in de bekende valkuilen stapt? Uiteindelijk bepalen mensen of een verandering slaagt of op de lange baan geschoven wordt.

Aan de slag

Weer doen waar je blij van wordt en energie van krijgt? Omdat je weet dat het kan? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek of neem contact op voor meer informatie.

Al een hele tijd wisten we dat er iets gebeuren moest en we verwachtten dat het ook wel even zou duren voor alles weer in het gareel was. Maar met de aanpak van Simone, vielen de kwartjes razend snel en was er al gauw positieve verandering merkbaar op alle fronten.

Drs. Marie-Anne de Montagne